Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"agree to one's proposal" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): aprobować czyjś propozycja
  1. agree czasownik + proposal rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    No, with your permission, I will agree to her proposal.

powered by  eTutor logo