"put part" — Słownik kolokacji angielskich

put part kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): położona część
  1. put czasownik + part rzeczownik
    Silna kolokacja

    I put part of that answer aside for the moment.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo