"put one's work" — Słownik kolokacji angielskich

put one's work kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś praca
  1. put czasownik + work rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I didn't want to put bad work before the public.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo