"put one's weight" — Słownik kolokacji angielskich

put one's weight kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś waga
  1. put czasownik + weight rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I was and it's never gone away even though I've put my weight back on.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo