"put one's troops" — Słownik kolokacji angielskich

put one's troops kolokacja
Popularniejsza odmiana: put troops
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś wojsko
  1. put czasownik + troop rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I bet they'll have to put troops in on the ground.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo