"put troops" — Słownik kolokacji angielskich

put troops kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): położone wojsko
  1. put czasownik + troop rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I bet they'll have to put troops in on the ground.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo