"put one's shoulders" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: put one's shoulder
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś ramiona
  1. put czasownik + shoulder rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He'd just have to put his shoulder to the job.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo