"put one's shoulder" — Słownik kolokacji angielskich

put one's shoulder kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś ramię
  1. put czasownik + shoulder rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He'd just have to put his shoulder to the job.

    Podobne kolokacje:

podobne do "put one's shoulder" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "put one's shoulder" po angielsku

idiom

powered by  eTutor logo