"put one's names" — Słownik kolokacji angielskich

put one's names kolokacja
Popularniejsza odmiana: put one's name
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś imiona
  1. put czasownik + name rzeczownik
    Silna kolokacja

    "I was always coming in trying to let them put a name on the face."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo