"put one's name" — Słownik kolokacji angielskich

put one's name kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podpisz się
  1. put czasownik + name rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "I was always coming in trying to let them put a name on the face."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo