"put one's interest" — Słownik kolokacji angielskich

put one's interest kolokacja
Popularniejsza odmiana: put one's interests
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś interes
  1. put czasownik + interest rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I've put my personal interests on hold for one more campaign.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo