"put one's interests" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś interesy
  1. put czasownik + interest rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I've put my personal interests on hold for one more campaign.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo