"put one's fists" — Słownik kolokacji angielskich

put one's fists kolokacja
Popularniejsza odmiana: put one's fist
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś pięści
  1. put czasownik + fist rzeczownik
    Luźna kolokacja

    At one point, I put my fist through a door.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo