"put one's fist" — Słownik kolokacji angielskich

put one's fist kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś pięść
  1. put czasownik + fist rzeczownik
    Silna kolokacja

    At one point, I put my fist through a door.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo