BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"raise one's fist" — Słownik kolokacji angielskich

raise one's fist kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podnosić czyjś pięść
  1. raise czasownik + fist rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Two or three of them raised their fists in the air.

powered by  eTutor logo