"put one's arms" — Słownik kolokacji angielskich

put one's arms kolokacja
Popularniejsza odmiana: put one's arm
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś ramiona
  1. put czasownik + arm rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His own mother came over and put her arms around him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo