"put one's arm" — Słownik kolokacji angielskich

put one's arm kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś ramię
  1. put czasownik + arm rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His own mother came over and put her arms around him.

    Podobne kolokacje:

podobne do "put one's arm" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "put one's arm" po angielsku

idiom
put the arm on somebody = przycisnąć kogoś (próbować zmusić kogoś do zrobienia czegoś)

powered by  eTutor logo