"put information" — Słownik kolokacji angielskich

put information kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstawione informacje
  1. put czasownik + information rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "It's just not appropriate to put information about other people on a Web site," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo