"put eggs" — Słownik kolokacji angielskich

put eggs kolokacja
Popularniejsza odmiana: put one's eggs
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): położone jajka
  1. put czasownik + egg rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We don't want to put all our eggs in one basket.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo