"put one's eggs" — Słownik kolokacji angielskich

put one's eggs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś jajka
  1. put czasownik + egg rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We don't want to put all our eggs in one basket.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo