"put an arm" — Słownik kolokacji angielskich

put an arm kolokacja
Popularniejsza odmiana: put one's arm
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): połóż ramię
  1. put czasownik + arm rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    His own mother came over and put her arms around him.

    Podobne kolokacje:

podobne do "put an arm" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "put an arm" po angielsku

idiom
put the arm on somebody = przycisnąć kogoś (próbować zmusić kogoś do zrobienia czegoś)

powered by  eTutor logo