"put a name" — Słownik kolokacji angielskich

put a name kolokacja
Popularniejsza odmiana: put one's name
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz imię
  1. put czasownik + name rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "I was always coming in trying to let them put a name on the face."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo