"push at the time" — Słownik kolokacji angielskich

push at the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popchnij wtedy
  1. push czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He loves to push both feeling and humor to extremes, sometimes at the same time.

    Podobne kolokacje: