PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"purposely send" — Słownik kolokacji angielskich

purposely send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): celowo wysyłać
  1. send czasownik + purposely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Scully discovers that the biological weapon was engineered by the U.S. government, and concludes that someone purposely sent Mulder on a suicide mission.

powered by  eTutor logo