"punkt informacyjny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "punkt informacyjny" po polsku — Słownik angielsko-polski

punkt informacyjny

rzeczownik
 1. information *****
  • informacja, punkt informacyjny [UNCOUNTABLE]
   The information is around the corner. (Punkt informacyjny jest za rogiem.)
   Go to the information and buy a map if you don't want to get lost. (Idź do informacji i kup mapę, jeśli nie chcesz się zgubić.)
 2. information desk
 3. inquiry desk
  • punkt informacyjny (w biurze, urzędzie)
 1. interactive kiosk  

"punkt informacyjny" — Słownik kolokacji angielskich

information desk kolokacja
 1. information rzeczownik + desk rzeczownik = informacja, punkt informacyjny
  Silna kolokacja

  If there's anything you want to know when I'm not here, ask the information desk.

interactive kiosk kolokacja
 1. interactive przymiotnik + kiosk rzeczownik = punkt informacyjny
  Luźna kolokacja

  Early interactive kiosks sometimes resembled telephone booths, but can also be used while sitting on a bench or chair.

  Podobne kolokacje: