"pulled backward" — Słownik kolokacji angielskich

pulled backward kolokacja
Popularniejsza odmiana: pull backward
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnięty do tyłu
  1. pull czasownik + backward przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    She was planted on the ground and pulled backward to cover the guy holding her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo