ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pull backward" — Słownik kolokacji angielskich

pull backward kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnij do tyłu
  1. pull czasownik + backward przysłówek
    Luźna kolokacja

    She was planted on the ground and pulled backward to cover the guy holding her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo