PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"pull sleds" — Słownik kolokacji angielskich

pull sleds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skieruj sanie
  1. pull czasownik + sled rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They used trained reindeer to pull sleds carrying their supplies.

    Podobne kolokacje: