PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"pull sledges" — Słownik kolokacji angielskich

pull sledges kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skieruj sanie
  1. pull czasownik + sledge rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A few of the project personnel went to the Bamba races, in which massive draft horses pulled heavy ballasted sledges over parallel strips of farmland.

    Podobne kolokacje: