PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"pull frantically" — Słownik kolokacji angielskich

pull frantically kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnij jak oszalały
  1. pull czasownik + frantically przysłówek
    Luźna kolokacja

    Pug frantically pulled his horse aside, avoiding a large tree.

    Podobne kolokacje: