"publish responses" — Słownik kolokacji angielskich

publish responses kolokacja
Popularniejsza odmiana: publish a response
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogłoś odpowiedzi
  1. publish czasownik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Government will publish its response when the report is released.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo