"publish a response" — Słownik kolokacji angielskich

publish a response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogłoś odpowiedź
  1. publish czasownik + response rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The Government will publish its response when the report is released.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo