"publish one's response" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: publish a response
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydawać czyjś odpowiedź
  1. publish czasownik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Government will publish its response when the report is released.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo