"publish in the Times" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: publish in the New Times
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydaj za Czasy
  1. publish czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He also produced the first ever daily weather forecasts; which were published in the Times.

    Podobne kolokacje:

podobne do "publish in the Times" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "publish in the Times" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne
rzeczownik