"publish for the time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydaj przez czas
  1. publish czasownik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The newspaper with the same name was published for the first time in 1997.

    Podobne kolokacje:

podobne do "publish for the time" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "publish for the time" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik