ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"publicly encourage" — Słownik kolokacji angielskich

publicly encourage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publicznie zachęcaj
  1. encourage czasownik + publicly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Gillispie continued to publicly encourage his players and praise their work ethic despite the team's inconsistent play during the 2008-09 season.

powered by  eTutor logo