PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"public walkway" — Słownik kolokacji angielskich

public walkway kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczne przejście
  1. public przymiotnik + walkway rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There will also be a 16,000-square-foot park at the eastern end of the pier, linked to the building by a public walkway.

    Podobne kolokacje: