ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"public theater" — Słownik kolokacji angielskich

public theater kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczny teatr
  1. public przymiotnik + theater rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    There's maybe two hundred public theaters we get them released in.

powered by  eTutor logo