"public testimony" — Słownik kolokacji angielskich

public testimony kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczne zeznanie
  1. public przymiotnik + testimony rzeczownik
    Silna kolokacja

    Staff of the office work with these committees throughout the budget process and provide public testimony on the office's recommendations.