"public testimonial" — Słownik kolokacji angielskich

public testimonial kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczny dowód uznania
  1. public przymiotnik + testimonial rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 1927 the Yorkshire committee opened a public testimonial for Rhodes, donating £250 themselves; it eventually raised £1,821, worth more than £80,000 in 2010.

    Podobne kolokacje: