PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"public sidewalk" — Słownik kolokacji angielskich

public sidewalk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczny chodnik
  1. public przymiotnik + sidewalk rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The Giuliani administration has long battled street artists over when and where art can be sold on the public sidewalks.