PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"public schoolchild" — Słownik kolokacji angielskich

public schoolchild kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczny uczeń
  1. public przymiotnik + schoolchild rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    What will it mean for the city's 1.1 million public schoolchildren?

    Podobne kolokacje: