PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"public schedule" — Słownik kolokacji angielskich

public schedule kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): społeczny harmonogram
  1. public przymiotnik + schedule rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Some attend the services but omit them from their public schedules.