"public rite" — Słownik kolokacji angielskich

public rite kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczny obrzęd
  1. public przymiotnik + rite rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Besides the public rites there were a series of holidays and customs celebrated privately.

    Podobne kolokacje: