PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"public promenade" — Słownik kolokacji angielskich

public promenade kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczna promenada
  1. public przymiotnik + promenade rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They are incorporating public promenades, paid for by the developers, into the planning of these developments.

    Podobne kolokacje: