"public pledge" — Słownik kolokacji angielskich

public pledge kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczny zastaw
  1. public przymiotnik + pledge rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Mr. Blunt has public pledges of support from more than 90 House members for an election that will take 117 votes to win.

    Podobne kolokacje: