"public platform" — Słownik kolokacji angielskich

public platform kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): społeczny program
  1. public przymiotnik + platform rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Can all victims be given compensation or a public platform?