"public phone" — Słownik kolokacji angielskich

public phone kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczny telefon
  1. public przymiotnik + phone rzeczownik
    Silna kolokacja

    He got up and went back to the public phones.

    Podobne kolokacje: