"public persona" — Słownik kolokacji angielskich

public persona kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczna osoba dramatu
  1. public przymiotnik + persona rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But first there was the issue of a public persona.

    Podobne kolokacje: