"public ministry" — Słownik kolokacji angielskich

public ministry kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczne ministerstwo
  1. public przymiotnik + ministry rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He did not, however, withdraw from the public ministry.